كـلــيـپ

احادیث

معجزه آب (شهادت آب)

1-تأثير «بسم‌الله‌الرحمن الرحيم» بر آب زمزم در ژاپن بررسی شد

به گزارش خبرگزاري اهل بيت (ع) ـ‌ابنا ـ به نقل از ايكنا ،«ماسارو ايموتو»، رئيس مركز پژوهشی«هادو» توكيو با بيان اين‌كه در اين تحقيق به نتايج ارزنده و عجيبی دست‌يافته‌اند، گفت: تلاوت آيه «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم» تأثير عجيبی بر روی بلورهای آب زمزم دارد به طوری كه هنگام تلاوت اين آيه مبارك حباب‌های زيبايی بر روی آب تشكيل‌می‌شود.

اين پژوهشگر ژاپنی تصريح‌كرد: از بزرگ‌ترين تجاربی كه در نتيجه آزمايش بر روی آب زمزم به‌دست‌آمده، اين است كه هنگامی كه در كنار ظرفی از آب زمزم آياتی از قرآن‌كريم تلاوت‌‌شود،‌ بلورهايی رمزگونه و زيبا بر روی آن شكل‌می‌گيرد.

رئيس مركز پژوهشی«هادو» با اشاره به اين‌كه آب زمزم ويژگی‌های خاصی دارد كه تغيير در آن امكان‌پذير نيست، افزود: اين آب ويژگی‌های منحصر به فردی دارد كه در ساير آب‌ها يافت‌نمی‌شود.

وی گفت: با توجه به آزمايش‌ها و مطالعات زيادی كه بر روی آب زمزم انجام‌‌شد، اين نتيجه به دست‌آمد كه اگر يك قطره از آب زمزم با هزار قطره آب معمولی مخلوط‌شود، بلورهای تشكيل‌دهنده آن تغيير شكل‌داده و خاصيت آب زمزم را پيدامی‌كنند.

منبع :   http://abna.ir/data.asp?lang=1&Id=158366


2-  پيامهاي متفاوت آب

يك محقق ژاپني با انتشار يافته هاي تحقيقات خود مدعي شد كه مولكول هاي آب نسبت به مفاهيم انساني تاثير پذيرند.

نظريه اين محقق ژاپني كه تاكنون از سوي مؤسسات علمي فيزيكي و زيست شناسي مورد تاييد قرار گرفته است، مبتني بر بررسي نمونه هاي فراواني از كريستال هاي منجمد شده آب و مقايسه آن با يكديگر است.

پروفسور «ايموتو» كه يافته هاي خود را در سه جلد كتاب ارائه كرده است، معتقد است كه مفاهيم متافيزيكي محيط بر روي تركيب مولكولي آب تاثير مي گذارد.

اين دانشمند ژاپني كه فارغ التحصيل دانشگاه يوكوهاماست، داراي يك مؤسسه تحقيقاتي به نام SHM در ژاپن است كه امور تحقيقاتي مربوط به كريستاليزه شدن آب را در آنجا انجام مي دهد.

آب، پيام مهمي براي ما دارد. آب به ما مي گويد كه نگاه عميق تري به خودمان بيندازيم. زماني كه با آيينه آب به تماشاي خود مي نشينيم، اين پيام به طور شگفت آوري خود را شفاف و درخشان مي كند. مي دانيم كه زندگي بشر مستقيما به كيفيت آبي كه در اطراف ما يا درون بدن ماست، روي آورده است. تصاوير و اطلاعات ارائه شده در اين مقاله، بازتابي از فعاليت «ماسار و ايموتو»، محقق خلاق و روياپرداز ژاپني است. «ايموتو» كتابي با نام «پيغام آب» منتشر كرده كه برگرفته از يافته هاي تحقيقات جهاني وي است. اگر شما نسبت به تأثيرپذيري افكارتان از وقايع درون يا پيرامونتان شك و ترديد داريد، اطلاعات و عكس هايي كه در اينجا آورده شده را ببيند. اين تصاوير مستقيما براساس نتايج به دست آمده در كتاب انتشار يافته «ايموتو» است، مطمئنا در فكر و ذهن شما دگرگوني پديد مي آورد و عقايد شما را عميقاً تغيير خواهد داد.

بنابر آنچه در كتاب «ايموتو» آمده است، ما به مدارك حقيقي دست يافته ايم كه نشان مي دهد، انرژي ارتعاشي بشر، افكار نظرات و موسيقي بر ساختار مولكولي آب اثر مي گذارد.

آب، ماده اي بسيار سازگار است، به گونه اي شكل فيزيكي آب به آساني با محيطي كه در آن هست، انطباق پيدا مي كند و نه تنها از نظر فيزيكي تغيير كريستالمي كند، بلكه شكل مولكولي آن نيز تغيير مي يابد. انرژي يا ارتعاشات محيط، شكل مولكولي آب را تغيير مي دهد. از اين جنبه، نه تنها آب توانايي آن را دارد كه از حيث ديداري، محيط خود را منعكس كند، بلكه از حيث مولكولي هم در انعكاس محيط اطراف خود عمل مي كند.

«ايموتو»، تغييرات مولكولي آب را به وسيله تكنيك هاي عكسبرداري و مشاهده ميكروسكوپي به صورت سند ومدرك درآورده است. به اين صورت كه وي قطراتي از آب را به صورت يخ درآورده و سپس آنها را در يك فضاي تاريك ميكروسكوپي مورد آزمايش كه از قابليت هاي عكاسي برخوردار بوده، قرار داده است. تحقيقات وي، آشكارا تغيير شكل ساختار مولكول آب را به نمايش گذاشته است و اثر محيط بر ساختار آب را نشان مي دهد.

برف، بيش از چندين ميليون سال است كه بر زمين فرود مي آيد و همان گونه كه مي دانيم، هر دانه برف، داراي شكل و ساختار خاص و منحصر به فرد است. با تبديل يخ به آب و عكسبرداري از ساختار آن، شما به اطلاعات باورنكردني از آب دست پيدا مي كنيد.

«ايموتو» به تفاوت هاي جالب توجهي در ساختار كريستالي آب دست يافته است كه از منابع گوناگون و شرايط مختلف در روي كره زمين تهيه شده اند. آبي كه از نخستين محل خود از كوه جاري مي شود و چشمه هايي كه جاري هستند، طرح هاي هندسي بسيار زيبايي از ا لگوهاي كريستالي شده خود ارائه مي دهند. آب آلوده و سمي كه از نواحي پرجمعيت و صنعتي به دست آمده است و آب راكد كوله هاي آب و سدهاي ذخيره، به صراحت ساختارهاي كريستالي تغيير يافته و برحس اتفاق شكل گرفته آب را نشان مي دهد.

آب به صورتي زنده و تأثير پذير به هر يك از احساسات و انديشه هايمان پاسخ مي دهد. كاملا روشن است كه آب به آساني، ارتعاشات و انرژي محيطش را به خود مي گيرد و جذب مي كند؛ خواه آلوده، سمي يا راكد و كهنه باشد. كار غيرعادي «ايموتو»، نمايشي پرهيبت است و ابزاري قدرتمند كه مي تواند، درك ما را از خودمان و جهاني كه در آن زندگي مي كنيم، براي هميشه تغيير دهد. هم اكنون مدرك قوي و محكمي داريم كه مي توانيم به طور مثبت، خود و سياره خود را با انتخاب افكاري كه براي انديشيدن برمي گزينيم و راه هايي كه اين افكار را به فعليت مي رساند درمان نموده تغيير شكل دهيم.

منبع: http://wwwwellnessgoodscom/ Miraculous Messages from Water
    ترجمه: سارا رمضاني
    سايت پروفسور ايموتو
    
 روزنامه كيهان، شماره 18664 به تاريخ 23/8/85، صفحه 6 (معارف)

منبع:  روزنامه كيهان http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1262183

تصاویر از سوی سایت نور هدایت به خبر اضافه شده